Ekumenický2. Samuelova1,15

2. Samuelova 1:15

Dávid za­volal jed­ného z mládencov a roz­kázal: Poď sem a zabi ho. On sa oboril naňho a ten zo­mrel.


Verš v kontexte

14 Dávid mu po­vedal: Ako si sa opovážil dot­knúť a za­biť Hos­podinov­ho po­mazaného? 15 Dávid za­volal jed­ného z mládencov a roz­kázal: Poď sem a zabi ho. On sa oboril naňho a ten zo­mrel. 16 Dávid po­vedal: Nech vina za preliatu krv pad­ne na tvoju hlavu, vlast­né ús­ta ťa usvedčili, keď si po­vedal: Ja som za­bil Hos­podinov­ho po­mazaného.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A Dávid za­volajúc jed­ného z mláden­cov po­vedal: Pri­stúp a obor sa na neho! A uderil ho, a zo­mrel.

Evanjelický

15 Nato Dávid za­volal jed­ného z mláden­cov a roz­kázal: Pri­stúp a obor sa na neho! Ten ho zrazil tak, že zo­mrel.

Ekumenický

15 Dávid za­volal jed­ného z mládencov a roz­kázal: Poď sem a zabi ho. On sa oboril naňho a ten zo­mrel.

Bible21

15 Teh­dy za­vo­lal na jedno­ho z mlá­den­ců: „Po­jď sem, za­bij ho!“ A tak ho udeřil, až zemřel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček