Ekumenický2. Samuelova1,14

2. Samuelova 1:14

Dávid mu po­vedal: Ako si sa opovážil dot­knúť a za­biť Hos­podinov­ho po­mazaného?


Verš v kontexte

13 Nato sa spýtal Dávid mladého po­sla, ktorý mu priniesol správu: Od­kiaľ si? On od­povedal: Som syn is­tého Amáleka, pri­sťahoval­ca. 14 Dávid mu po­vedal: Ako si sa opovážil dot­knúť a za­biť Hos­podinov­ho po­mazaného? 15 Dávid za­volal jed­ného z mládencov a roz­kázal: Poď sem a zabi ho. On sa oboril naňho a ten zo­mrel.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Na to mu riekol Dávid: Ako je to, že si sa nebál vy­strieť svoju ruku, aby si za­hubil po­mazaného Hos­podinov­ho?

Evanjelický

14 Dávid mu po­vedal: Ako si sa opovážil vy­strieť ruku a za­biť po­mazaného Hos­podinov­ho?

Ekumenický

14 Dávid mu po­vedal: Ako si sa opovážil dot­knúť a za­biť Hos­podinov­ho po­mazaného?

Bible21

14 „A to ses ne­bál vztáhnout ruku a za­bít Hos­po­di­nova po­mazaného? ! ře­kl mu na to David.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček