Ekumenický2. Petrov3,14

2. Petrov 3:14

Pre­to, milovaní, keďže očakávate takéto veci, usiluj­te sa, aby vás Pán našiel ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných, v pokoji.


Verš v kontexte

13 Podľa jeho pri­sľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých pre­býva spravod­livosť. 14 Pre­to, milovaní, keďže očakávate takéto veci, usiluj­te sa, aby vás Pán našiel ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných, v pokoji. 15 A zhovievavosť nášho Pána po­kladaj­te za spásu, ako vám na­písal aj náš milovaný brat Pavol podľa múd­ros­ti, ktorá mu bola daná.

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to, milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli naj­dení ne­poškvr­není a bez­vad­ní v po­koji.

Evanjelický

14 Pre­to, milovaní, toto očakávajúc, usiluj­te sa, aby vás Pán našiel ne­poškvr­nených a bez úhony v po­koji.

Ekumenický

14 Pre­to, milovaní, keďže očakávate takéto veci, usiluj­te sa, aby vás Pán našiel ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných, v pokoji.

Bible21

14 Nuže, mi­lovaní, vy­hlížej­te to všech­no a snaž­te se, aby vás Pán za­sti­hl v poko­ji, ne­po­sk­vrněné a bez­úhonné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček