Ekumenický2. Petrov3,10

2. Petrov 3:10

Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom po­minú, živ­ly sa rozp­lynú v ohni a zem i jej diela budú súdené.


Verš v kontexte

9 Pán ne­mešká so svojím pri­sľúbením, ako sa nie­ktorí naz­dávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nech­ce, aby nie­kto za­hynul, ale chce, aby sa všet­ci dali na po­kánie. 10 Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom po­minú, živ­ly sa rozp­lynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. 11 Keď sa toto všet­ko má rozp­lynúť, akí musíte byť svätí a nábožní vo svojom správaní vy,

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale prij­de deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý po­minú nebesia s rachotom, a živ­ly, roz­pálené ohňom, sa rozp­lynú, a zem i diela, ktoré na nej, zhoria.

Evanjelický

10 Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom po­minú, živ­ly sa rozp­lynú v ohni a zem so svojimi dielami zmiz­ne.

Ekumenický

10 Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom po­minú, živ­ly sa rozp­lynú v ohni a zem i jej diela budú súdené.

Bible21

10 Pánův den ovšem při­jde jako zloděj. Toho dne se ne­besa s racho­tem zřítí, živly se roz­pustí žárem a země se vše­mi svý­mi skutky bude od­hale­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček