Ekumenický2. Petrov1,9

2. Petrov 1:9

Kto to však ne­má, je slepý, krát­ko­zraký a za­búda na to, že bol očis­tený od svojich nie­kdajších hriechov.


Verš v kontexte

8 Ak totiž toto všet­ko máte a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní v poznávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Kto to však ne­má, je slepý, krát­ko­zraký a za­búda na to, že bol očis­tený od svojich nie­kdajších hriechov. 10 Pre­to sa tým väčšmi usiluj­te, bratia, upev­niť svoje po­volanie a vy­volenie. Keď to budete robiť, ni­kdy sa ne­pot­knete.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo ten, u koho niet tých­to vecí, je slepý a krát­ko­zraký, za­budol na očis­tenie od svojich nie­kdajších hriechov.

Evanjelický

9 Kto ne­má tieto vlast­nos­ti, je slepý, lebo v za­slepenos­ti za­búda, že bol očis­tený z dáv­nych hriechov.

Ekumenický

9 Kto to však ne­má, je slepý, krát­ko­zraký a za­búda na to, že bol očis­tený od svojich nie­kdajších hriechov.

Bible21

9 Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátko­zraký, ne­boť za­po­mněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček