Ekumenický2. Petrov1,7

2. Petrov 1:7

k nábožnosti brat­skú od­danosť, k bratskej od­danos­ti lás­ku.


Verš v kontexte

6 k poznávaniu seba­ov­ládanie, k sebaovládaniu vy­trvalosť, k vytrvalosti nábožnosť, 7 k nábožnosti brat­skú od­danosť, k bratskej od­danos­ti lás­ku. 8 Ak totiž toto všet­ko máte a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní v poznávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 a v po­božnos­ti milovanie brat­stva a v milovaní brat­stva lás­ku.

Evanjelický

7 k po­božnos­ti milovanie brat­stva a k milovaniu brat­stva lás­ku.

Ekumenický

7 k nábožnosti brat­skú od­danosť, k bratskej od­danos­ti lás­ku.

Bible21

7 ke zbožnosti bra­tr­s­kou náklonnost a k bra­tr­ské náklonnosti lás­ku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček