Ekumenický2. Petrov1,15

2. Petrov 1:15

Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom od­chode pri­pomínali.


Verš v kontexte

14 Viem, že čo­skoro zložím ten­to svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kris­tus. 15 Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom od­chode pri­pomínali. 16 Keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Kris­ta, ne­pridŕžali sme sa nejakých vy­mys­lených bájí, lebo sami sme boli očitými sved­kami jeho veleb­nos­ti.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A budem sa aj po každé snažiť o to, aby ste po mojom od­chode mali jako roz­pomínať sa na to.

Evanjelický

15 Po­usilujem sa však, aby ste sa roz­pomínali na tieto veci vždy, aj po mojom od­chode.

Ekumenický

15 Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom od­chode pri­pomínali.

Bible21

15 Vy­nasnažím se te­dy, abys­te si i po mém od­cho­du moh­li tyto věci stále připo­mínat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček