Ekumenický2. Petrov1,14

2. Petrov 1:14

Viem, že čo­skoro zložím ten­to svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kris­tus.


Verš v kontexte

13 Po­kladám za správ­ne, kým som v tomto stane tela, pre­búdzať a na­pomínať vás. 14 Viem, že čo­skoro zložím ten­to svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kris­tus. 15 Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom od­chode pri­pomínali.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 vediac, že od­loženie môj­ho stán­ku je rých­le, jako mi to aj náš Pán Ježiš Kris­tus oznámil.

Evanjelický

14 lebo viem, že čo­skoro zložím svoj stánok, ako mi zjavil náš Pán Ježiš Kris­tus.

Ekumenický

14 Viem, že čo­skoro zložím ten­to svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kris­tus.

Bible21

14 ne­boť vím, že stan mého tě­la bude brzy složen, jak mi ozná­mil náš Pán Ježíš Kri­stus.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček