Ekumenický2. Petrov1,13

2. Petrov 1:13

Po­kladám za správ­ne, kým som v tomto stane tela, pre­búdzať a na­pomínať vás.


Verš v kontexte

12 Pre­to vám to chcem ustavične pri­pomínať, aj keď to viete a ste upev­není v pravde, ktorú ste prijali. 13 Po­kladám za správ­ne, kým som v tomto stane tela, pre­búdzať a na­pomínať vás. 14 Viem, že čo­skoro zložím ten­to svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kris­tus.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A mám za spraved­livé, aby som vás, do­kiaľ som v tom­to stán­ku, po­vzbudzoval upomínaním

Evanjelický

13 Ale po­kladám za správ­ne pre­búdzať vás a na­pomínať, kým som v tom­to stán­ku (tela),

Ekumenický

13 Po­kladám za správ­ne, kým som v tomto stane tela, pre­búdzať a na­pomínať vás.

Bible21

13 Dokud pře­bývám v tom­to stanu, po­važu­ji za svou po­vinnost burcovat vás a upo­mínat,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček