Ekumenický2. Petrov1,12

2. Petrov 1:12

Pre­to vám to chcem ustavične pri­pomínať, aj keď to viete a ste upev­není v pravde, ktorú ste prijali.


Verš v kontexte

11 Tak budete mať ú­pl­ne zais­tený prí­stup do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. 12 Pre­to vám to chcem ustavične pri­pomínať, aj keď to viete a ste upev­není v pravde, ktorú ste prijali. 13 Po­kladám za správ­ne, kým som v tomto stane tela, pre­búdzať a na­pomínať vás.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to nezaned­bávam upomínať vás vždyc­ky na to, hoci to aj viete a ste upev­není v prítom­nej prav­de.

Evanjelický

12 Chcem vám vždy pri­pomínať tieto veci, aj keď ich po­znáte a ste si is­tí prítom­nou prav­dou.

Ekumenický

12 Pre­to vám to chcem ustavične pri­pomínať, aj keď to viete a ste upev­není v pravde, ktorú ste prijali.

Bible21

12 Tyto věci vám chci i na­dále bez přestání připo­mínat, ačko­li je zná­te a pevně sto­jí­te v prav­dě, kte­rou jste při­ja­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček