Ekumenický2. Petrov1,11

2. Petrov 1:11

Tak budete mať ú­pl­ne zais­tený prí­stup do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

10 Pre­to sa tým väčšmi usiluj­te, bratia, upev­niť svoje po­volanie a vy­volenie. Keď to budete robiť, ni­kdy sa ne­pot­knete. 11 Tak budete mať ú­pl­ne zais­tený prí­stup do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. 12 Pre­to vám to chcem ustavične pri­pomínať, aj keď to viete a ste upev­není v pravde, ktorú ste prijali.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo tak vám bude bohate po­skyt­nutý vchod do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

11 a tak skôr budete mať prí­stup do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

11 Tak budete mať ú­pl­ne zais­tený prí­stup do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta.

Bible21

11 Tak­to se vám dokořán otevře přístup do věčného králov­ství naše­ho Pá­na a Spa­si­te­le Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček