Ekumenický2. Kronická9,29

2. Kronická 9:29

Os­tat­né Šalamúnove príbehy, a to staršie i novšie, sú po­značené v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Achiju Šílana a vo Videní vid­ca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom.


Verš v kontexte

28 Kone do­vážali Šalamúnovi z Egypta a z rôznych iných krajín. 29 Os­tat­né Šalamúnove príbehy, a to staršie i novšie, sú po­značené v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Achiju Šílana a vo Videní vid­ca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom. 30 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom štyrid­sať rokov.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

29 A os­tat­né deje Šalamúnove, pr­vé i po­sled­né, či nie sú na­písané v dejinách proroka Nátana a v proroc­tve Achiáša Šilon­ského a vo videniach vidiaceho Iddu o Jeroboámovi, synovi Nebátovom?

Evanjelický

29 Os­tat­né činy Šalamúnove, skoršie i ne­skoršie, sú za­značené v Dejinách proroka Nátana, v Proroc­tve Achiju Šilón­skeho a vo Videní vid­ca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom.

Ekumenický

29 Os­tat­né Šalamúnove príbehy, a to staršie i novšie, sú po­značené v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Achiju Šílana a vo Videní vid­ca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom.

Bible21

29 Ostatní Šalo­mou­novy skutky jsou, jak zná­mo, od počátku až do kon­ce sepsá­ny ve Slovech pro­roka Náta­na, v Pro­ro­ctví Achiáše Ší­lo­ského a ve Vi­dění vi­dou­cího Ida o Je­ro­boá­movi, synu Ne­ba­tovu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček