Ekumenický2. Kronická9,23

2. Kronická 9:23

Tí všet­ci chceli navštíviť Šalamúna, aby počuli jeho múd­rosť, ktorú mu Boh vložil do srd­ca.


Verš v kontexte

22 Kráľ Šalamún pre­výšil bohat­stvom a múd­rosťou všet­kých kráľov zeme. 23 Tí všet­ci chceli navštíviť Šalamúna, aby počuli jeho múd­rosť, ktorú mu Boh vložil do srd­ca. 24 Každý z nich priniesol i nejaký dar: striebor­né a zlaté pred­mety, rúcha, zbrane, bal­zamy, kone, mulice, a to rok čo rok.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 Pre­to všet­ci kráľovia zeme hľadali vidieť tvár Šalamúnovu, aby počuli jeho múd­rosť, ktorú dal Bôh do jeho srd­ca.

Evanjelický

23 Všet­ci králi zeme chceli vidieť Šalamúna, aby počuli jeho múd­rosť, ktorú mu Boh vložil do srd­ca.

Ekumenický

23 Tí všet­ci chceli navštíviť Šalamúna, aby počuli jeho múd­rosť, ktorú mu Boh vložil do srd­ca.

Bible21

23 Ti všich­ni se ucháze­li o při­jetí u Šalo­mou­na, aby slyše­li jeho moud­rost, kte­rou mu do srd­ce vložil Bůh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček