Ekumenický2. Kronická9,15

2. Kronická 9:15

Kráľ Šalamún zhotovil dve­sto veľkých štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spot­reboval šesťs­to šekelov tepaného zlata.


Verš v kontexte

14 ok­rem toho, čo po­vin­ne od­vied­li kup­ci a ob­chod­níci. Všet­ci králi Arábie a mies­to­držitelia krajiny prinášali kráľovi Šalamúnovi zlato a strieb­ro. 15 Kráľ Šalamún zhotovil dve­sto veľkých štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spot­reboval šesťs­to šekelov tepaného zlata. 16 Ďalej zhotovil tri­sto malých štítov z tepaného zlata. Na zhotovenie jed­ného štítu spot­reboval tri­sto šekelov zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanon­ského lesa.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

15 A kráľ Šalamún spravil dve­sto veľkých štítov z kovaného zlata; šesťs­to šek­lov kovaného zlata dal na jedenkaždý štít.

Evanjelický

15 Kráľ Šalamún urobil dve­sto pavéz z tepaného zlata. Na jed­nu pavézu po­užil šesťs­to šekelov tepaného zlata.

Ekumenický

15 Kráľ Šalamún zhotovil dve­sto veľkých štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spot­reboval šesťs­to šekelov tepaného zlata.

Bible21

15 Král Šalo­moun ne­chal zho­tovit 200 pavéz z tepaného zla­ta (na jednu pavé­zu vy­naložil 600 še­ke­lů tepaného zla­ta)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček