Ekumenický2. Kronická7,13

2. Kronická 7:13

Keď uzav­riem nebesia, takže nebude dažďa, keď pri­kážem kobyl­kám spus­tošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor,


Verš v kontexte

12 zjavil sa mu v noci Hos­podin a po­vedal mu: Vy­počul som tvoju mod­lit­bu a toto mies­to som si zvolil za dom na obetovanie. 13 Keď uzav­riem nebesia, takže nebude dažďa, keď pri­kážem kobyl­kám spus­tošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor, 14 avšak môj ľud, po mne po­menovaný, sa po­korí, bude sa ku mne utiekať a od­vráti sa od svojich zlých ciest, vy­počujem ho z nebies, od­pus­tím mu hriech a jeho zem uzdravím.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 Keby som za­vrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som roz­kázal kobyl­kám, aby požraly úrody zeme, a keby som po­slal mor na svoj ľud,

Evanjelický

13 Keď uzav­riem nebesá, takže nebude dažďa, alebo pri­kážem kobyl­kám vy žrať zem, alebo do­pus­tím na svoj ľud mor,

Ekumenický

13 Keď uzav­riem nebesia, takže nebude dažďa, keď pri­kážem kobyl­kám spus­tošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor,

Bible21

13 Může se stát, že za­vřu ne­be, aby ne­prše­lo; že přikážu ko­bylkám, aby sežraly ze­mi; že sešlu na svůj lid mor.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček