Ekumenický2. Kronická31,7

2. Kronická 31:7

V treťom mesiaci ich začali za­kladať a v siedmom mesiaci skončili.


Verš v kontexte

6 Aj Iz­raeliti a Júdov­ci, bývajúci v judských mes­tách, od­vádzali desiatok zo stat­ku a oviec, ako aj desiatok z darov za­svätených ich Bohu, Hos­podinovi, a uložili to na hŕby. 7 V treťom mesiaci ich začali za­kladať a v siedmom mesiaci skončili. 8 Keď prišiel Chiz­kija i hod­nos­tári a uvideli tie hŕby, dob­rorečili Hos­podinovi a jeho ľudu, Iz­raelu.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

7 V treťom mesiaci začali za­kladať tie hromady a v sied­mom mesiaci do­končili.

Evanjelický

7 V treťom mesiaci začali za­kladať hromady a v sied­mom ich ukončili.

Ekumenický

7 V treťom mesiaci ich začali za­kladať a v siedmom mesiaci skončili.

Bible21

7 Tyto hro­ma­dy za­ča­li vršit ve třetím měsíci a skonči­li až v sedmém měsíci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček