Ekumenický2. Kronická31,11

2. Kronická 31:11

Chiz­kija dal pri­praviť v Hospodinovom dome komory. Keď ich pri­pravili,


Verš v kontexte

10 Hlav­ný kňaz Azar­ja z domu Cádokov­ho mu od­povedal: Od­kedy začali nosiť dary do Hos­podinov­ho domu, najed­li sme sa do­sýta a ešte i veľa zo­stalo. Pre­tože Hos­podin svoj ľud požeh­nal, zo­stalo toto množs­tvo. 11 Chiz­kija dal pri­praviť v Hospodinovom dome komory. Keď ich pri­pravili, 12 ver­ne vnášali dnu obety po­z­dvihovania, desiat­ky a za­svätené dary. Ich správ­com bol levita Konan­ja, jeho zá­stup­com bol jeho brat Šimei.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy roz­kázal Ezechiáš pri­praviť komory v dome Hos­podinovom, a pri­pravili

Evanjelický

11 Chiz­kija pri­kázal upraviť komory v dome Hos­podinovom. Keď ich upravili,

Ekumenický

11 Chiz­kija dal pri­praviť v Hospodinovom dome komory. Keď ich pri­pravili,

Bible21

11 Eze­chiáš pro­to ne­chal v Hos­po­di­nově chrá­mu zří­dit ko­mo­ry. Když je připravi­li,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček