Ekumenický2. Kronická28,2

2. Kronická 28:2

lež uberal sa ces­tami iz­rael­ských kráľov, ba i mod­ly ulial pre baálov.


Verš v kontexte

1 Acház mal dvad­sať rokov, keď sa stal kráľom, a šest­násť rokov vládol v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo uznáva Hos­podin za správ­ne, ako jeho pra­otec Dávid, 2 lež uberal sa ces­tami iz­rael­ských kráľov, ba i mod­ly ulial pre baálov. 3 Pálil tymian v Ben-Hin­nóm­skom údolí a dal si upáliť synov podľa od­por­ných zvyk­los­tí národov, ktoré Hos­podin vy­hnal spred Iz­raelitov.

späť na 2. Kronická, 28

Príbuzné preklady Roháček

2 Lež chodil po ces­tách kráľov Iz­raelových, ba ešte aj sliatin narobil Bálom.

Evanjelický

2 ale chodil po ces­tách iz­rael­ských kráľov, ba zhotovil i zlievané mod­ly pre baalov.

Ekumenický

2 lež uberal sa ces­tami iz­rael­ských kráľov, ba i mod­ly ulial pre baálov.

Bible21

2 ale ří­dil se způso­by iz­rael­ských králů. Ne­chal dokon­ce od­lít so­chy baalů,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček