Ekumenický2. Kronická28,14

2. Kronická 28:14

Ozb­rojen­ci sa nato v prítomnosti hod­nos­tárov a celého zhromaždenia vzdali zajat­cov a koris­ti.


Verš v kontexte

13 Po­vedali im: Ne­voďte sem zajat­cov. Moh­li by ste sa tým pre­viniť proti Hos­podinovi, ba ešte rozm­nožiť svoje hriechy a pre­vinenia. Aj tak máme mnoho vín a páľava hnevu dolieha na Iz­rael. 14 Ozb­rojen­ci sa nato v prítomnosti hod­nos­tárov a celého zhromaždenia vzdali zajat­cov a koris­ti. 15 Zvlášť vy­menovaní muži po­vs­tali, ujali sa zajat­cov a z koristi za­odeli všet­kých na­hých. Keď ich za­odeli, za­obuli, na­kŕmili, na­pojili a ošet­rili masťou, pre­viez­li všet­kých vy­čer­paných na osloch do Jericha, mes­ta paliem, k ich rodákom a vrátili sa do Samárie.

späť na 2. Kronická, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak zanechali ozb­rojen­ci zajatých i lúpež pred veliteľmi i pred celým shromaždením.

Evanjelický

14 Nato ozb­rojen­ci pre­pus­tili zajat­cov a korisť pred hod­nos­tár­mi a celým zhromaždením.

Ekumenický

14 Ozb­rojen­ci sa nato v prítomnosti hod­nos­tárov a celého zhromaždenia vzdali zajat­cov a koris­ti.

Bible21

14 Vo­jáci se tedy před ve­li­te­li a ce­lým shro­mážděním vzda­li za­jat­ců i kořisti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček