Ekumenický2. Kronická28,12

2. Kronická 28:12

Tu vy­šli nie­ktorí ef­rajim­skí vod­covia: Azar­ja, syn Jehóchananov, Berek­ja, syn Mešil­lemótov, Jechiz­kija, syn Šal­lúmov a Amása, syn Chad­lajov, oproti tým, čo sa vracali z výpravy.


Verš v kontexte

11 Po­slúch­nite ma teda a pre­pus­tite svojich zajat­cov, ktorých ste vzali svojim bratom, inak pocítite páľavu Hos­podinov­ho hnevu. 12 Tu vy­šli nie­ktorí ef­rajim­skí vod­covia: Azar­ja, syn Jehóchananov, Berek­ja, syn Mešil­lemótov, Jechiz­kija, syn Šal­lúmov a Amása, syn Chad­lajov, oproti tým, čo sa vracali z výpravy. 13 Po­vedali im: Ne­voďte sem zajat­cov. Moh­li by ste sa tým pre­viniť proti Hos­podinovi, ba ešte rozm­nožiť svoje hriechy a pre­vinenia. Aj tak máme mnoho vín a páľava hnevu dolieha na Iz­rael.

späť na 2. Kronická, 28

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy po­vs­tali mužovia, zpomedzi hláv synov Ef­rai­mových, Azariáš, syn Jehochanánov, Berechiáš, syn Mešil­lemótov, Ezechiáš, syn Šalúmov, a Amaza, syn Chad­lai­ho, proti tým, ktorí pri­chádzali z voj­ny,

Evanjelický

12 Tu mužovia spomedzi ef­rajim­ských predákov: Azar­ja - syn Jóchánánov, Berech­ja, syn Mešil­lémótov, Chiz­kija, syn Šal­lumov, a Amásá, syn Chad­lajov - vy­stúpili na­proti tým, ktorí pri­chádzali z výp­ravy,

Ekumenický

12 Tu vy­šli nie­ktorí ef­rajim­skí vod­covia: Azar­ja, syn Jehóchananov, Berek­ja, syn Mešil­lemótov, Jechiz­kija, syn Šal­lúmov a Amása, syn Chad­lajov, oproti tým, čo sa vracali z výpravy.

Bible21

12 Teh­dy po­vsta­li něk­teří efrai­mští vůd­cové – Aza­ri­áš, syn Jo­chananův, Be­re­chiáš, syn Meši­le­mo­tův, Je­ze­chiáš, syn Šalumův, a Ama­sa, syn Chadlajův – a vy­stou­pi­li pro­ti těm, kdo se vrace­li z bo­je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček