Ekumenický2. Kronická24,26

2. Kronická 24:26

Títo sa proti nemu vzbúrili: Zábad, syn Amónčan­ky Šimeat, a Józabad, syn Moábčan­ky Šim­rít.


Verš v kontexte

25 Keď od neho od­tiah­li a zanechali ho ťažko raneného, vzbúrili sa proti nemu vlast­ní služob­níci pre vraždu syna kňaza Jójadu a za­bili ho na lôžku. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Dávidovom mes­te, nie však v kráľovských hroboch. 26 Títo sa proti nemu vzbúrili: Zábad, syn Amónčan­ky Šimeat, a Józabad, syn Moábčan­ky Šim­rít. 27 O jeho synoch, o výške ním za­vedeného po­plat­ku a o celkovej oprave Božieho domu sú záz­namy vo Vý­klade Knihy kráľov. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amac­ja.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

26 A toto sú tí, ktorí sa spik­li proti ne­mu: Za­bad, syn Šimeaty Am­mon­skej, a Jehozabad, syn Šim­rity Moáb­skej.

Evanjelický

26 Proti nemu sa sprisahali: Zábád, syn Am­mónčan­ky Šimeáty, a Józábád, syn Moáb­ky Šim­ríty.

Ekumenický

26 Títo sa proti nemu vzbúrili: Zábad, syn Amónčan­ky Šimeat, a Józabad, syn Moábčan­ky Šim­rít.

Bible21

26 Spik­len­ci pro­ti ně­mu byli Za­bad, syn Amonky Ši­me­at, a Je­ho­zabad, syn Moábky Ši­mrít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček