Ekumenický2. Kronická24,21

2. Kronická 24:21

Vzbúrili sa však proti nemu a na kráľov príkaz ho na ná­dvorí Hos­podinov­ho domu ukameňovali.


Verš v kontexte

20 Vtedy dal Boží duch vnuk­nutie Zekar­jovi, synovi kňaza Jójadu. Ten sa po­stavil pred ľud a do­hováral mu: Tak­to vraví Boh: Prečo pre­stupujete Hos­podinove pri­kázania? Nebude sa vám dariť, lebo ste opus­tili Hos­podina a on opus­tí vás. 21 Vzbúrili sa však proti nemu a na kráľov príkaz ho na ná­dvorí Hos­podinov­ho domu ukameňovali. 22 Kráľ Jóaš za­budol na dob­ro­denie, ktoré mu pre­ukázal Zekar­jov otec Jójada a za­vraždil mu syna. Ten, keď umieral, zvolal: Nech na to Hos­podin po­hliad­ne a od­platí!

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

21 vzbúrili sa proti nemu a ukameňovali ho na roz­kaz kráľov vo dvore domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

21 Vzbúrili sa však proti nemu a na kráľov roz­kaz ho na ná­dvorí domu Hos­podinov­ho ukameňovali.

Ekumenický

21 Vzbúrili sa však proti nemu a na kráľov príkaz ho na ná­dvorí Hos­podinov­ho domu ukameňovali.

Bible21

21 Oni se ale pro­ti ně­mu spik­li a na králův roz­kaz ho na nádvoří Hos­po­di­nova chrá­mu uka­menova­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček