Ekumenický2. Kronická24,19

2. Kronická 24:19

Vy­sielal k nim prorokov, aby ich ob­racali k Hospodinovi, ale ne­pos­lúch­li, ani keď im hrozili.


Verš v kontexte

18 Nato opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre túto ich vinu pos­tihol Boží hnev Jud­sko a Jeruzalem. 19 Vy­sielal k nim prorokov, aby ich ob­racali k Hospodinovi, ale ne­pos­lúch­li, ani keď im hrozili. 20 Vtedy dal Boží duch vnuk­nutie Zekar­jovi, synovi kňaza Jójadu. Ten sa po­stavil pred ľud a do­hováral mu: Tak­to vraví Boh: Prečo pre­stupujete Hos­podinove pri­kázania? Nebude sa vám dariť, lebo ste opus­tili Hos­podina a on opus­tí vás.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

19 A po­sielal k nim prorokov, aby ich na­vrátili k Hos­podinovi a svedčili proti nim, ale ne­počúvali.

Evanjelický

19 Po­sielal medzi nich prorokov, aby ich ob­rátili k Hos­podinovi, ale ne­pos­lúch­li, ani keď ich varovali.

Ekumenický

19 Vy­sielal k nim prorokov, aby ich ob­racali k Hospodinovi, ale ne­pos­lúch­li, ani keď im hrozili.

Bible21

19 Hos­po­din k nim po­sílal pro­roky, aby je navrá­ti­li k ně­mu. Va­rova­li je, ale oni ne­po­s­lou­cha­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček