Ekumenický2. Kronická24,15

2. Kronická 24:15

Jójada zo­starol a vo vy­sokom veku zo­mrel. V čase úmr­tia mal stot­rid­sať rokov.


Verš v kontexte

14 Keď boli hotoví, prinies­li zvyšok peňazí pred kráľa a Jójadu. Po­užili ich na vy­bavenie Hos­podinov­ho domu: na boho­služob­né a obet­né pred­mety, na misy, zlatý a striebor­ný riad. Kým Jójada žil, v Hospodinovom dome sa pravidel­ne prinášali spaľované obety. 15 Jójada zo­starol a vo vy­sokom veku zo­mrel. V čase úmr­tia mal stot­rid­sať rokov. 16 Po­chovali ho v Dávidovom mes­te pri kráľoch, lebo urobil veľa dob­rého pre Iz­rael, pre Boha a jeho chrám.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale Jehojada sa zo­starel a na­sýtiac sa dní zo­mrel. Sto trid­sať rokov mal, keď zo­mrel.

Evanjelický

15 Jójáda však zo­starol a sýty vekom zo­mrel. Keď zo­mrel, mal stot­rid­sať rokov.

Ekumenický

15 Jójada zo­starol a vo vy­sokom veku zo­mrel. V čase úmr­tia mal stot­rid­sať rokov.

Bible21

15 Když Jo­ja­da ze­stárl a na­plnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček