Ekumenický2. Kronická18,4

2. Kronická 18:4

Jóšafat však na­vrhol iz­rael­skému kráľovi: Spýtaj sa najprv na Hos­podinovo slovo.


Verš v kontexte

3 Iz­rael­ský kráľ Acháb sa spýtal Jóšafata, jud­ského kráľa: Pôj­deš so mnou proti Rámot-Gileádu? Ten mu po­vedal: Ja rov­nako ako ty, môj ľud ako tvoj ľud, pôj­deme spolu do voj­ny. 4 Jóšafat však na­vrhol iz­rael­skému kráľovi: Spýtaj sa najprv na Hos­podinovo slovo. 5 Nato iz­rael­ský kráľ zhromaždil prorokov, spolu štyris­to mužov, a spýtal sa ich: Máme ísť do boja proti Rámot-Gileádu alebo to nechať tak? Po­vedali: Choď, Boh ho vy­dá do moci kráľa.

späť na 2. Kronická, 18

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­tom riekol Jozafat iz­rael­skému kráľovi: Opýtaj sa dnes, prosím, na slovo Hos­podinovo.

Evanjelický

4 Jóšáfát však po­vedal iz­rael­skému kráľovi: Opýtaj sa ešte dnes na slovo Hos­podinovo!

Ekumenický

4 Jóšafat však na­vrhol iz­rael­skému kráľovi: Spýtaj sa najprv na Hos­podinovo slovo.

Bible21

4 Jošafat ale iz­rael­ského krále požádal: „Vyptej se dnes pro­sím na slovo Hospodinovo.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček