Ekumenický2. Kronická18,17

2. Kronická 18:17

Iz­rael­ský kráľ po­vedal Jóšafatovi: Ne­vravel som ti, že mi nebude prorokovať nič dob­ré, ale zlé?


Verš v kontexte

16 Ten na to: Videl som všetok Iz­rael rozp­týlený po vr­choch ako ovce bez pas­tiera. Hos­podin po­vedal: Tí ne­majú pána! Každý sa môže po­koj­ne vrátiť domov. 17 Iz­rael­ský kráľ po­vedal Jóšafatovi: Ne­vravel som ti, že mi nebude prorokovať nič dob­ré, ale zlé? 18 Ten však po­kračoval: Pre­to čuj­te slovo Hos­podina: Videl som Hos­podina sedieť na tróne a celé nebes­ké voj­sko mu stálo po pravici i ľavici.

späť na 2. Kronická, 18

Príbuzné preklady Roháček

17 Na to po­vedal iz­rael­ský kráľ Jozafatovi: Či som ti ne­povedal, že mi nebude prorokovať dob­ré, ale iba zlé?

Evanjelický

17 Iz­rael­ský kráľ po­vedal Jóšáfátovi: Ne­povedal som ti, že mi nebude prorokovať dob­ré, ale zlé?

Ekumenický

17 Iz­rael­ský kráľ po­vedal Jóšafatovi: Ne­vravel som ti, že mi nebude prorokovať nič dob­ré, ale zlé?

Bible21

17 „Vž­dyť jsem ti to říkal,“ ob­rá­til se iz­rael­ský král k Jošafa­tovi. „Ne­pro­ro­kuje mi nic dob­rého, jen samé neštěstí.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček