Ekumenický2. Kronická13,7

2. Kronická 13:7

Vtedy sa k nemu pri­družili darebáci a ničom­níci a ovplyv­nili Šalamúnov­ho syna Rechabeáma, lebo bol ú­stupčivý mladík a ne­vládal im vzdorovať.


Verš v kontexte

6 Po­vs­tal však Nebatov syn Járobeám, služob­ník Šalamúna, Dávidov­ho syna, a vzbúril sa proti svoj­mu pánovi. 7 Vtedy sa k nemu pri­družili darebáci a ničom­níci a ovplyv­nili Šalamúnov­ho syna Rechabeáma, lebo bol ú­stupčivý mladík a ne­vládal im vzdorovať. 8 Mys­líte si teraz, že keď vás je také veľké množs­tvo a sú s vami zlaté teľce, ktoré vám Járobeám zhotovil za bohov, budete môcť vzdorovať Hos­podinov­mu kráľov­stvu, spravovanému Dávidov­cami?

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 A sob­rali sa spolu s ním bohaprázdni mužovia zaháľčiví, synovia beliála, a zmoc­nili sa proti Rechabeámovi, synovi Šalamúnov­mu, kým Rechabeám bol dieťa a nežného srd­ca a ne­ukázal sa pred nimi sil­ným.

Evanjelický

7 Vtedy sa vôkol neho zo­skupili darebáci a naničhod­níci a ov­lád­li Rechabeáma, syna Šalamúnov­ho, lebo Rechabeám bol mladý a neroz­hod­ný a nebol pev­ný voči nim.

Ekumenický

7 Vtedy sa k nemu pri­družili darebáci a ničom­níci a ovplyv­nili Šalamúnov­ho syna Rechabeáma, lebo bol ú­stupčivý mladík a ne­vládal im vzdorovať.

Bible21

7 K ně­mu se shro­máž­di­la ničemná a zlo­tři­lá chás­ka a vze­pře­la se Šalo­mou­novu synu Re­cho­boá­movi, pro­tože Re­cho­boám byl ještě mladý a ne­zkušený a ne­dokázal se jim po­stavit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček