Ekumenický2. Kronická13,6

2. Kronická 13:6

Po­vs­tal však Nebatov syn Járobeám, služob­ník Šalamúna, Dávidov­ho syna, a vzbúril sa proti svoj­mu pánovi.


Verš v kontexte

5 Mali by ste vedieť, že Hos­podin, Boh Iz­raela, navždy odo­vzdal kráľov­stvo Dávidovi, jemu a jeho po­tom­kom zmluvou soli. 6 Po­vs­tal však Nebatov syn Járobeám, služob­ník Šalamúna, Dávidov­ho syna, a vzbúril sa proti svoj­mu pánovi. 7 Vtedy sa k nemu pri­družili darebáci a ničom­níci a ovplyv­nili Šalamúnov­ho syna Rechabeáma, lebo bol ú­stupčivý mladík a ne­vládal im vzdorovať.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale po­vs­tal Jeroboám, syn Nebátov, služob­ník Šalamúna, syna Dávidov­ho, a sprotivil sa svoj­mu pánovi!

Evanjelický

6 Járobeám, syn Nebatov, sluha Šalamúna, syna Dávidov­ho, však po­vs­tal a vzbúril sa proti svoj­mu pánovi.

Ekumenický

6 Po­vs­tal však Nebatov syn Járobeám, služob­ník Šalamúna, Dávidov­ho syna, a vzbúril sa proti svoj­mu pánovi.

Bible21

6 Pak ale po­vstal Je­ro­boám, syn Ne­batův, služebník Davi­dova syna Šalo­mou­na, a vzbouřil se pro­ti své­mu pánovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček