Ekumenický2. Kronická13,23

2. Kronická 13:23

Keď sa Abija uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v Dávidovom mes­te. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ása. Za jeho čias bol v krajine desať rokov mier.


Verš v kontexte

21 Moc Abijova vzras­tala. Vzal si š­tr­násť žien a splodil dvad­saťd­va synov a š­tr­násť dcér. 22 Os­tat­né udalos­ti za Abiju, jeho skut­ky a reči, sú po­značené vo Vý­klade proroka Id­du. 23 Keď sa Abija uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v Dávidovom mes­te. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ása. Za jeho čias bol v krajine desať rokov mier.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Evanjelický

23 Keď Abija usnul so svojimi ot­cami, po­chovali ho v mes­te Dávidovom. Mies­to neho sa stal kráľom jeho syn Ása. Za jeho čias mala krajina desať rokov po­koj.

Ekumenický

23 Keď sa Abija uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v Dávidovom mes­te. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ása. Za jeho čias bol v krajine desať rokov mier.

Bible21

23 Abiáš pak ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve Městě Davi­dově. Na jeho místě za­čal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země za­žíva­la deset let mí­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček