Ekumenický2. Kronická13,2

2. Kronická 13:2

Tri roky vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, dcéra Uríela z Gibey, sa volala Míkaja. Medzi Abijom a Járobeámom došlo k vojne.


Verš v kontexte

1 V osemnástom roku vlády kráľa Járobeáma sa stal kráľom v Judsku Abija. 2 Tri roky vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, dcéra Uríela z Gibey, sa volala Míkaja. Medzi Abijom a Járobeámom došlo k vojne. 3 Abija vy­tiahol do boja s vojskom udat­ných bojov­níkov, so štyris­totisíc vy­branými mužmi, kým Járobeám sa vy­strojil proti nemu s osemstotisíc vy­branými mužmi, udat­nými hr­dinami.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Michaja, dcéra Uriélova z Gibee. A bola voj­na medzi Abiášom a medzi Jeroboámom.

Evanjelický

2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat­ka sa volala Michája, dcéra Uríélova z Gibey. Medzi Abijom a Járobeámom na­stala voj­na.

Ekumenický

2 Tri roky vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, dcéra Uríela z Gibey, sa volala Míkaja. Medzi Abijom a Járobeámom došlo k vojne.

Bible21

2 Kraloval v Je­ruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenova­la Maaka, dce­ra Uri­e­la z Gibeje. Mezi Abiášem a Je­ro­boá­mem trva­la válka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček