Ekumenický2. Kronická13,13

2. Kronická 13:13

Járobeám ob­chvatom pre­viedol zálohu, aby ich na­pad­li od­zadu. Tak stáli pred Júdom a od chrb­ta mali zálohu.


Verš v kontexte

12 Nuž, naším vod­com je Boh. Jeho kňazi dajú trúbami znamenie do útoku. Iz­raeliti, nebojuj­te proti Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, lebo ne­pochodíte! 13 Járobeám ob­chvatom pre­viedol zálohu, aby ich na­pad­li od­zadu. Tak stáli pred Júdom a od chrb­ta mali zálohu. 14 Keď sa Júdov­ci ob­zreli, uvideli, že im hrozí boj spredu i zo­zadu. Vtedy volali k Hospodinovi o pomoc, kňazi trúbili na trúby

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 Medzi­tým po­slal Jeroboám ú­kladníkov naokolo, aby im prišli od chrb­ta. A tak boli pred Júdom, a ú­klad im bol od chrb­ta.

Evanjelický

13 Járobeám však pre­viedol zálohu do­okola, aby ich na­pad­la od­zadu. Tak stáli spredu proti Júdej­com, a záloha bola od­zadu.

Ekumenický

13 Járobeám ob­chvatom pre­viedol zálohu, aby ich na­pad­li od­zadu. Tak stáli pred Júdom a od chrb­ta mali zálohu.

Bible21

13 Je­ro­boám ale me­zi­tím vy­s­lal ob­chva­tem zálo­hu, aby je na­padla ze­za­du, takže je Judští mě­li ze­pře­du i ze­za­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček