Ekumenický2. Kronická13,10

2. Kronická 13:10

Naším Bohom je však Hos­podin, ktorého sme ne­opus­tili. Kňaz­skú službu Hos­podinovi za­stávajú Áronov­ci a po­sluhujú im leviti.


Verš v kontexte

9 Či ste ne­vyh­nali Hos­podinových kňazov, Áronov­cov a levitov a nenarobili si kňazov ako národy iných krajín? Veď každý, kto sa uchádzal o úrad s mladým býčkom alebo so sied­mimi baran­mi, stal sa kňazom toho, čo nie je Boh. 10 Naším Bohom je však Hos­podin, ktorého sme ne­opus­tili. Kňaz­skú službu Hos­podinovi za­stávajú Áronov­ci a po­sluhujú im leviti. 11 Ráno čo ráno a večer čo večer prinášajú Hos­podinovi spaľované obety a von­né kadid­lo, dávajú na čis­tý stôl pred­kladané chleby a každý večer zažíhajú lam­py na zlatom sviet­niku. My za­chovávame poriadok Hos­podina, nášho Boha, ale vy ste ho opus­tili.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale naším Bohom je Hos­podin, a ne­opus­tili sme ho, a kňaz­mi, ktorí svätos­lúžia Hos­podinovi, sú synovia Áronovi, a Levitovia pri s­vojej práci

Evanjelický

10 Naším Bohom je však Hos­podin, ktorého sme ne­opus­tili, a kňaz­mi, slúžiacimi Hos­podinovi, sú synovia Áronovi; levíti sú pri práci.

Ekumenický

10 Naším Bohom je však Hos­podin, ktorého sme ne­opus­tili. Kňaz­skú službu Hos­podinovi za­stávajú Áronov­ci a po­sluhujú im leviti.

Bible21

10 Naším Bo­hem je ale Hos­po­din! My jsme ho ne­opusti­li! Kněží, kteří u nás slouží Hos­po­di­nu, jsou synové Áro­novi, kterým po­máhají levi­té.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček