Ekumenický2. Kronická12,8

2. Kronická 12:8

Budú mu však pod­daní, aby po­znali ten roz­diel, čo je slúžiť mne a slúžiť po­zem­ským kráľov­stvám.


Verš v kontexte

7 Keď Hos­podin videl, že sa po­korili, oslovil Šemaju: Keďže sa po­korili, ne­vyhubím ich, ale im umožním zá­chranu, takže sa môj hnev na Jeruzalem ne­vyleje v osobe Šíšaka. 8 Budú mu však pod­daní, aby po­znali ten roz­diel, čo je slúžiť mne a slúžiť po­zem­ským kráľov­stvám. 9 Keď egypt­ský kráľ Šíšak pre­padol Jeruzalem, po­bral po­klady Hos­podinov­ho domu i po­klady kráľov­ského paláca. Po­bral všet­ko, i zlaté štíty, ktoré zhotovil Šalamún.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Avšak is­tot­ne mu budú za sluhov, aby po­znali moju službu a službu kráľovs­tiev zemí.

Evanjelický

8 Budú mu však pod­daní, aby po­znali, čo je to slúžiť mne a slúžiť po­zem­ským kráľom.

Ekumenický

8 Budú mu však pod­daní, aby po­znali ten roz­diel, čo je slúžiť mne a slúžiť po­zem­ským kráľov­stvám.

Bible21

8 Stanou se ale jeho služebníky, aby po­zna­li, jaké je to sloužit mně a jaké sloužit králov­stvím světa.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček