Ekumenický2. Kronická12,2

2. Kronická 12:2

Pre­tože sa spreneverili Hos­podinovi, vy­pravil sa v piatom roku vlády kráľa Rechabeáma proti Jeruzalemu egypt­ský kráľ Šíšak


Verš v kontexte

1 Keď si Rechabeám upev­nil kráľov­stvo a zmoc­nel, opus­til spolu s celým Iz­raelom Hos­podinov zákon. 2 Pre­tože sa spreneverili Hos­podinovi, vy­pravil sa v piatom roku vlády kráľa Rechabeáma proti Jeruzalemu egypt­ský kráľ Šíšak 3 s tisícdvesto voz­mi a šesťdesiat­tisíc jazd­cami. Ľudu, ktorý s ním prišiel z Egypta, Líbyjčanov, Sukejov a Kúšijov, bolo ne­prehľad­né množs­tvo.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 A stalo sa v piatom roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu, lebo sa boli pre­hrešili proti Hos­podinovi dopus­tiac sa nevernosti,

Evanjelický

2 V piatom roku kráľa Rechabeáma vy­tiahol Šíšak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu - lebo sa spreneveril Hos­podinovi -

Ekumenický

2 Pre­tože sa spreneverili Hos­podinovi, vy­pravil sa v piatom roku vlády kráľa Rechabeáma proti Jeruzalemu egypt­ský kráľ Šíšak

Bible21

2 Pro­tože zra­di­li Hos­po­di­na, v pátém roce Re­cho­boá­mova kralování vy­táhl pro­ti Je­ruzalé­mu egyptský vlád­ce Šišak.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček