Ekumenický2. Kronická12,10

2. Kronická 12:10

Mies­to nich zhotovil kráľ Rechabeám štíty bron­zové a zveril ich veliteľom bežcov, ktorí strážili vchod do kráľov­ského paláca.


Verš v kontexte

9 Keď egypt­ský kráľ Šíšak pre­padol Jeruzalem, po­bral po­klady Hos­podinov­ho domu i po­klady kráľov­ského paláca. Po­bral všet­ko, i zlaté štíty, ktoré zhotovil Šalamún. 10 Mies­to nich zhotovil kráľ Rechabeám štíty bron­zové a zveril ich veliteľom bežcov, ktorí strážili vchod do kráľov­ského paláca. 11 Vždy, keď kráľ vchádzal do Hos­podinov­ho domu, pri­chádzali bežci, ktorí ich nies­li, a od­nies­li zas na strážnicu bežcov.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 A kráľ Rechabeám narobil malých štítov medených mies­to nich a od­dal ich do ruky veliteľom behúňov k­ráľov­skej stráže, ktorí strážili vchod do domu kráľov­ho.

Evanjelický

10 Na­mies­to nich kráľ Rechábeám urobil bron­zové štíty a zveril ich do ús­chovy veliteľom draban­tov, ktorí strážili vchod do kráľov­ského paláca.

Ekumenický

10 Mies­to nich zhotovil kráľ Rechabeám štíty bron­zové a zveril ich veliteľom bežcov, ktorí strážili vchod do kráľov­ského paláca.

Bible21

10 Místo nich po­tom král Re­cho­boám zho­tovil bronzové ští­ty a svěřil je ve­li­te­lům stráže, která hlída­la vchod do králov­ského paláce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček