Ekumenický2. Kronická10,7

2. Kronická 10:7

Na­vrh­li mu: Ak budeš k tomuto ľudu milý a vľúd­ny, sľúbiš im zlepšenie ich stavu, budú ti slúžiť naďalej.


Verš v kontexte

6 Kráľ Rechabeám sa radil so star­cami, ktorí slúžili jeho ot­covi Šalamúnovi, kým ešte žil. Spýtal sa: Akú od­poveď mám podľa vás dať tomuto ľudu? 7 Na­vrh­li mu: Ak budeš k tomuto ľudu milý a vľúd­ny, sľúbiš im zlepšenie ich stavu, budú ti slúžiť naďalej. 8 On však ned­bal na radu, čo mu dali star­ci, ale sa radil so svojimi roves­ník­mi, ktorí stáli v jeho službe.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

7 A hovorili mu a riek­li: Ak budeš dob­rý a lás­kavý na ten­to ľud a urobíš im po vôli a budeš im hovoriť dob­ré slová, budú ti služob­ník­mi po všet­ky dni.

Evanjelický

7 Oni mu po­vedali: Ak budeš dob­rotivý k tomuto ľudu, prij­meš ho prívetivo a pri­hovoríš sa mu lás­kavými slovami, bude ti pod­daný po všet­ky dni.

Ekumenický

7 Na­vrh­li mu: Ak budeš k tomuto ľudu milý a vľúd­ny, sľúbiš im zlepšenie ich stavu, budú ti slúžiť naďalej.

Bible21

7 „Pokud se k lidu za­chováš dobrotivě,“ řek­li mu, „pokud k nim bu­deš přívě­tivý a dáš jim las­kavou od­po­věď, bu­dou ti sloužit navždycky.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček