Ekumenický2. Kronická10,19

2. Kronická 10:19

Iz­rael tým vy­volal do­siaľ trvajúci roz­kol v Dávidovom dome.


Verš v kontexte

17 Rechabeám vládol iba nad Iz­raelit­mi, ktorí bývali v judských mes­tách. 18 Keď kráľ Rechabeám vy­slal Hadórama, ktorý riadil nútené práce, Iz­raeliti ho ukameňovali, takže zo­mrel. Samot­ný kráľ Rechabeám led­va stihol na­sad­núť na voz a uj­sť do Jeruzalema. 19 Iz­rael tým vy­volal do­siaľ trvajúci roz­kol v Dávidovom dome.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

19 A tak sa vzbúril Iz­rael proti domu Dávidov­mu a od­padol od neho, jako je to až do tohoto dňa.

Evanjelický

19 Tak od­padol Iz­rael od domu Dávidov­ho. Tak je tomu až po dnes.

Ekumenický

19 Iz­rael tým vy­volal do­siaľ trvajúci roz­kol v Dávidovom dome.

Bible21

19 Tak zůstává Iz­rael ve vzpouře pro­ti domu Davi­dovu až dodnes.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček