Ekumenický2. Kronická10,18

2. Kronická 10:18

Keď kráľ Rechabeám vy­slal Hadórama, ktorý riadil nútené práce, Iz­raeliti ho ukameňovali, takže zo­mrel. Samot­ný kráľ Rechabeám led­va stihol na­sad­núť na voz a uj­sť do Jeruzalema.


Verš v kontexte

17 Rechabeám vládol iba nad Iz­raelit­mi, ktorí bývali v judských mes­tách. 18 Keď kráľ Rechabeám vy­slal Hadórama, ktorý riadil nútené práce, Iz­raeliti ho ukameňovali, takže zo­mrel. Samot­ný kráľ Rechabeám led­va stihol na­sad­núť na voz a uj­sť do Jeruzalema. 19 Iz­rael tým vy­volal do­siaľ trvajúci roz­kol v Dávidovom dome.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 Keď po­tom po­slal kráľ Rechabeám Adoráma, ktorý bol nad daňami, uhádzali ho synovia Iz­raelovi kamením, aj zo­mrel. A kráľ Rechabeám sob­ral všet­ku silu, aby vy­sadol na voz a utiekol do Jeruzalema.

Evanjelický

18 Po­tom kráľ Rechabeám po­slal Hadóráma, ktorý bol nad nútenou prácou, ale Iz­rael­ci ho ukameňovali, tak že zo­mrel. Kráľovi Rechabeámovi sa podarilo vy­sad­núť na voz a uj­sť do Jeruzalema.

Ekumenický

18 Keď kráľ Rechabeám vy­slal Hadórama, ktorý riadil nútené práce, Iz­raeliti ho ukameňovali, takže zo­mrel. Samot­ný kráľ Rechabeám led­va stihol na­sad­núť na voz a uj­sť do Jeruzalema.

Bible21

18 Král Re­cho­boám sice vy­s­lal Ado­ni­ra­ma, který ve­lel nu­ceným pracím, ale Iz­rael­ci ho spo­lečně uka­menova­li k smrti. Král Re­cho­boám sotva stačil na­skočit do vozu a ujet do Je­ruzalé­ma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček