Ekumenický2. Kronická10,16

2. Kronická 10:16

Keď celý Iz­rael videl, že ho kráľ ne­vypočul, dal mu túto od­poveď: Aký podiel máme na Dávidovi? Ne­máme dedičs­tva v synovi Izajovom! Každý do svoj­ho stanu, Iz­rael. Teraz si, Dávid, opat­ruj svoj dom. Nato sa všetok Iz­rael roz­išiel domov.


Verš v kontexte

15 Kráľ ľudu ne­vyhovel. Stalo sa to však riadením Božím, aby tak Hos­podin spl­nil svoje slovo, ktoré ohlásil po Achijovi Šílanovi Nebatov­mu synovi Járobeámovi. 16 Keď celý Iz­rael videl, že ho kráľ ne­vypočul, dal mu túto od­poveď: Aký podiel máme na Dávidovi? Ne­máme dedičs­tva v synovi Izajovom! Každý do svoj­ho stanu, Iz­rael. Teraz si, Dávid, opat­ruj svoj dom. Nato sa všetok Iz­rael roz­išiel domov. 17 Rechabeám vládol iba nad Iz­raelit­mi, ktorí bývali v judských mes­tách.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 A videl celý Iz­rael, že ho ne­vys­lyšal kráľ, a pre­to od­povedal ľud kráľovi a riekol: Akýže máme podiel v Dávidovi? Ani nemáme dedičstva v synovi Izai­ho! Každý do svojich stánov, Iz­raelu! Teraz opatri svoj dom, Dávide! A tak od­išiel celý Iz­rael do svojich stánov.

Evanjelický

16 Keď celý Iz­rael videl, že ho kráľ ne­vypočul, ľud od­povedal kráľovi: Aký diel máme v Dávidovi? Ne­máme dedičs­tva v synovi Izajovom! Každý do svoj­ho stanu, Iz­rael. Teraz dbaj na svoj dom, Dávid! Nato celý Iz­rael od­išiel do svojich stanov,

Ekumenický

16 Keď celý Iz­rael videl, že ho kráľ ne­vypočul, dal mu túto od­poveď: Aký podiel máme na Dávidovi? Ne­máme dedičs­tva v synovi Izajovom! Každý do svoj­ho stanu, Iz­rael. Teraz si, Dávid, opat­ruj svoj dom. Nato sa všetok Iz­rael roz­išiel domov.

Bible21

16 Když ce­lý Iz­rael vi­děl, že je král ne­vy­s­lyšel, od­po­vědě­li krá­li takto: „Co má­me spo­lečného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen ať se vrátí do­mů Izrael, ty si hleď svého do­mu, Davide!“ A tak se ce­lý Iz­rael ro­ze­šel do svých do­mů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček