Ekumenický2. Kronická1,9

2. Kronická 1:9

Nech sa teda, Hos­podin, Bože, spl­ní tvoj prísľub, ktorý do­stal môj otec Dávid. Ustanovil si ma pred­sa za kráľa nad ľudom, ktorého je toľko ako prachu na zemi.


Verš v kontexte

8 Šalamún po­vedal Bohu: Môj­mu ot­covi Dávidovi si pre­ukázal veľkú milosť a mňa si po ňom ustanovil za kráľa. 9 Nech sa teda, Hos­podin, Bože, spl­ní tvoj prísľub, ktorý do­stal môj otec Dávid. Ustanovil si ma pred­sa za kráľa nad ľudom, ktorého je toľko ako prachu na zemi. 10 Nuž daj mi múd­rosť a po­znanie, aby som mohol viesť ten­to ľud. Veď kto by inak mohol spravovať ten­to tvoj výz­nam­ný ľud?

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Teraz tedy, Hos­podine, Bože, nech stojí ver­ne tvoje slovo u Dávida, môj­ho ot­ca, lebo ty si ma učinil kráľom nad ľudom, ktorého je tak mnoho, jako je prachu na zemi.

Evanjelický

9 Nech sa teda, Hos­podine, Bože, na­pl­ní Tvoje za­sľúbenie, dané môj­mu ot­covi Dávidovi. Veď si ma učinil kráľom nad ľudom počet­ným ako zem­ský prach.

Ekumenický

9 Nech sa teda, Hos­podin, Bože, spl­ní tvoj prísľub, ktorý do­stal môj otec Dávid. Ustanovil si ma pred­sa za kráľa nad ľudom, ktorého je toľko ako prachu na zemi.

Bible21

9 Nuže, Hos­po­di­ne Bože, kéž se po­tvrdí slovo, které jsi dal mé­mu otci Davi­dovi. Vž­dyť jsi mě uči­nil králem lidu početného jako zem­ský prach.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček