Ekumenický2. Kronická1,4

2. Kronická 1:4

Božiu ar­chu dal však Dávid preniesť z Kirjat-Jearímu a umiest­nil ju v Jeruzaleme, lebo tam pre ňu roz­tiahol stan.


Verš v kontexte

3 a tak sa odo­bral s celým tým zhromaždením na výšinu v Gibeóne. Tam sa na­chádzal Boží stan stretávania, ktorý zhotovil Mojžiš, Hos­podinov služob­ník, na púšti. 4 Božiu ar­chu dal však Dávid preniesť z Kirjat-Jearímu a umiest­nil ju v Jeruzaleme, lebo tam pre ňu roz­tiahol stan. 5 Bron­zový ol­tár, ktorý zhotovil Becaleel, syn Úriho, Chúrov­ho syna, stál tam pred príbyt­kom Hos­podina, kde ho Šalamún a zhromaždenie vy­hľadávali.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale truh­lu Božiu bol do­pravil Dávid z Kir­jat-jearima hore na miesto, ktoré jej bol pri­pravil, on Dávid, lebo jej bol roz­tiahol stán v Jeruzaleme.

Evanjelický

4 No truh­lu Božiu vy­niesol Dávid u Kir­jat-Jeárímu, keď pre ňu Dávid pri­pravil mies­to, lebo roz­vinul pre ňu stan v Jeruzaleme.

Ekumenický

4 Božiu ar­chu dal však Dávid preniesť z Kirjat-Jearímu a umiest­nil ju v Jeruzaleme, lebo tam pre ňu roz­tiahol stan.

Bible21

4 (David sice ne­chal Boží tru­hlu přenést z Ki­ri­at-jea­ri­mu do Je­ruzalé­ma, kde pro ni připravil stan,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček