Ekumenický2. Kronická1,14

2. Kronická 1:14

Šalamún sú­stredil bojové vozy a jazd­cov; mal tisícštyris­to vozov a dvanásťtisíc jazd­cov. Roz­miest­nil ich v mestách pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

13 Po­tom sa Šalamún odo­bral z výšiny, ktorá je v Gibeóne, od stanu stretávania do Jeruzalema a vládol nad Iz­raelom. 14 Šalamún sú­stredil bojové vozy a jazd­cov; mal tisícštyris­to vozov a dvanásťtisíc jazd­cov. Roz­miest­nil ich v mestách pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme. 15 Zá­sluhou kráľa bolo v Jeruzaleme strieb­ra a zlata toľko ako kamenia a céd­rov ako divých figov­níkov, ktoré hoj­ne ras­tú na Nížine.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A Šalamún na­s­hromaždil vozov a jazd­cov, takže mal tisíc štyris­to vozov a dvanásť tisíc jazd­cov, a umies­til ich v mes­tách vozov a u kráľa v Jeruzaleme.

Evanjelický

14 Šalamún stiahol vozy a jazd­cov - mal totiž tisícštyris­to vozov a dvanásťtisíc jazd­cov - a roz­miest­nil ich po vozových mes­tách a u seba v Jeruzaleme.

Ekumenický

14 Šalamún sú­stredil bojové vozy a jazd­cov; mal tisícštyris­to vozov a dvanásťtisíc jazd­cov. Roz­miest­nil ich v mestách pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme.

Bible21

14 Šalo­moun na­shro­máž­dil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vo­zových měst i k sobě do Je­ruzalé­ma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček