Ekumenický2. Kronická1,13

2. Kronická 1:13

Po­tom sa Šalamún odo­bral z výšiny, ktorá je v Gibeóne, od stanu stretávania do Jeruzalema a vládol nad Iz­raelom.


Verš v kontexte

12 do­stane sa ti múd­ros­ti a po­znania. Dám ti však i bohat­stvo, po­klady a slávu, akú ne­mali králi predošlí a nebudú mať ani tvoji ná­stup­covia. 13 Po­tom sa Šalamún odo­bral z výšiny, ktorá je v Gibeóne, od stanu stretávania do Jeruzalema a vládol nad Iz­raelom. 14 Šalamún sú­stredil bojové vozy a jazd­cov; mal tisícštyris­to vozov a dvanásťtisíc jazd­cov. Roz­miest­nil ich v mestách pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Po­tom prišiel Šalamún zo svojej ces­ty na výšinu, ktorá bola v Gibe­one, zp­red stánu shromaždenia do Jeruzalema a kraľoval nad Iz­raelom.

Evanjelický

13 Po­tom sa Šalamún odo­bral z výšiny, ktorá je v Gibeóne, od svätos­tán­ku do Jeruzalema, a kraľoval nad Iz­raelom.

Ekumenický

13 Po­tom sa Šalamún odo­bral z výšiny, ktorá je v Gibeóne, od stanu stretávania do Jeruzalema a vládol nad Iz­raelom.

Bible21

13 Šalo­moun se pak od Stanu setkávání na gi­be­on­ské výšině ode­bral do Je­ruzalé­ma a kraloval nad Iz­rae­lem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček