Ekumenický2. Kráľov20,9

2. Kráľov 20:9

Izai­áš od­povedal: Toto ti bude znamením od Hos­podina, že spl­ní, čo sľúbil: Má tieň po­stúpiť o desať stupňov alebo sa má o desať stupňov stiah­nuť?


Verš v kontexte

8 Chiz­kija sa spýtal Izai­áša: Čo bude znamením, že ma Hos­podin uzdraví a na tretí deň vy­stúpim do Hos­podinov­ho domu? 9 Izai­áš od­povedal: Toto ti bude znamením od Hos­podina, že spl­ní, čo sľúbil: Má tieň po­stúpiť o desať stupňov alebo sa má o desať stupňov stiah­nuť? 10 Chiz­kija od­vetil: Ľahšie tieň po­stúpi o desať stupňov, než sa o desať stupňov vráti.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

9 Na to riekol Izai­áš: Toto ti bude znamením od Hos­podina, že Hos­podin učiní vec, ktorú hovoril: Či chceš, aby tieň po­stúpil o desať stupňov a či aby sa vrátil o desať stupňov a či by sa vrátil o desať stupňov?

Evanjelický

9 Izai­áš od­vetil: Toto ti bude znamením, že Hos­podin uskutoční, čo po­vedal: Má tieň po­stúpiť o desať stupňov, alebo sa má o desať stupňov vrátiť?

Ekumenický

9 Izai­áš od­povedal: Toto ti bude znamením od Hos­podina, že spl­ní, čo sľúbil: Má tieň po­stúpiť o desať stupňov alebo sa má o desať stupňov stiah­nuť?

Bible21

9 Iza­iáš od­po­věděl: „To­to je zna­mení od Hos­po­di­na, že vy­koná, co ti slí­bil: Má stín po­stou­pit o deset stupňů, nebo se má o deset stupňů vrátit?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček