Ekumenický2. Kráľov20,7

2. Kráľov 20:7

Izai­áš nato pri­kázal: Po­užite figovú náp­lasť. Vzali a priložili ju na vred. Tak sa uzdravil.


Verš v kontexte

6 K tvojmu veku pri­dám pät­násť rokov. Vy­slobodím teba i toto mes­to z hrsti asýr­skeho kráľa. Pre seba a svoj­ho služob­níka Dávida toto mes­to ob­ránim. 7 Izai­áš nato pri­kázal: Po­užite figovú náp­lasť. Vzali a priložili ju na vred. Tak sa uzdravil. 8 Chiz­kija sa spýtal Izai­áša: Čo bude znamením, že ma Hos­podin uzdraví a na tretí deň vy­stúpim do Hos­podinov­ho domu?

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

7 A Izai­áš riekol: Vez­mite hrudu suchých fíkov. A vzali a priložili na vred, a bol uzdravený a žil.

Evanjelický

7 Vtedy Izai­áš po­vedal: Vez­mite figový koláč. Vzali a položili ho na vred; uzdravil sa.

Ekumenický

7 Izai­áš nato pri­kázal: Po­užite figovú náp­lasť. Vzali a priložili ju na vred. Tak sa uzdravil.

Bible21

7 Iza­iáš tenkrát ře­kl: „Při­nes­te hrou­du fíků.“ Při­nes­li je, při­loži­li na vřed a Eze­chiáš byl uz­dra­ven.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček