Ekumenický2. Kráľov20,4

2. Kráľov 20:4

Izai­áš ešte ne­vyšiel z prostredného ná­dvoria, keď ho oslovil Hos­podin:


Verš v kontexte

3 Ach, Hos­podin, spomeň si, prosím, na to, že som ver­ne a od­dane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dob­ré. Nato sa Chiz­kija pus­til do prenikavého náreku. 4 Izai­áš ešte ne­vyšiel z prostredného ná­dvoria, keď ho oslovil Hos­podin: 5 Vráť sa a po­vedz Chiz­kijovi, vod­covi môj­ho ľudu: Tak­to vraví Hos­podin, Boh tvoj­ho pra­ot­ca Dávida: Vy­počul som si tvoju mod­lit­bu a videl som tvoje sl­zy. Nuž uzdravím ťa. Na tretí deň vy­stúpiš do Hos­podinov­ho domu.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

4 A stalo sa, keď ešte nebol vy­šiel Izai­áš ani do pro­stred­ného dvora, že stalo sa k nemu slovo Hos­podinovo po­vediac:

Evanjelický

4 Izai­áš ešte ne­vyšiel zo stred­ného ná­dvoria, keď za­znelo k nemu slovo Hos­podinovo:

Ekumenický

4 Izai­áš ešte ne­vyšiel z prostredného ná­dvoria, keď ho oslovil Hos­podin:

Bible21

4 Iza­iáš ještě ani ne­vy­šel z pro­středního nádvoří, když do­stal slovo Hos­po­di­novo:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček