Ekumenický2. Kráľov20,3

2. Kráľov 20:3

Ach, Hos­podin, spomeň si, prosím, na to, že som ver­ne a od­dane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dob­ré. Nato sa Chiz­kija pus­til do prenikavého náreku.


Verš v kontexte

2 Chiz­kija sa ob­rátil tvárou k stene a tak­to sa mod­lil k Hospodinovi: 3 Ach, Hos­podin, spomeň si, prosím, na to, že som ver­ne a od­dane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dob­ré. Nato sa Chiz­kija pus­til do prenikavého náreku. 4 Izai­áš ešte ne­vyšiel z prostredného ná­dvoria, keď ho oslovil Hos­podin:

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 Prosím, ó, Hos­podine, roz­pomeň sa na to, že som chodil pred tebou v prav­de a celým srd­com úp­rim­ným a robil som to, čo je dobré v tvojich očiach. - A Ezechiáš plakal veľmi.

Evanjelický

3 slovami: Ach, Hos­podine, roz­pomeň sa na to, že som ver­ne chodil pred Tebou s celým srd­com a robil som, čo sa Tebe páči. A Chiz­kija sa na­hlas rozp­lakal.

Ekumenický

3 Ach, Hos­podin, spomeň si, prosím, na to, že som ver­ne a od­dane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dob­ré. Nato sa Chiz­kija pus­til do prenikavého náreku.

Bible21

3 „Ach Hos­po­di­ne, pa­ma­tuj pro­sím, že jsem před te­bou žil od­daně a s upřímným srd­cem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné.“ A Eze­chiáš pla­kal a pla­kal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček