Ekumenický2. Kráľov20,21

2. Kráľov 20:21

Keď sa Chiz­kija uložil k svojim ot­com, stal sa po ňom kráľom jeho syn Menašše.


Verš v kontexte

19 Chiz­kija na to od­vetil Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal! Pri­tom si po­mys­lel: Nech len vlád­ne po­koj a bez­pečnosť, kým ja žijem. 20 Os­tat­né príbehy Chiz­kijove, všet­ky jeho hr­din­stvá, to, ako vy­budoval ryb­ník a vodovod i ako za­viedol vodu do mes­ta, je po­značené v Kronike jud­ských kráľov. 21 Keď sa Chiz­kija uložil k svojim ot­com, stal sa po ňom kráľom jeho syn Menašše.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

21 A tak ľahol Ezechiáš a ležal so svojimi ot­cami, a kraľoval Manas­ses, jeho syn, mies­to neho.

Evanjelický

21 Keď Chiz­kija usnul so svojimi ot­cami, po ňom sa stal kráľom jeho syn Menašše.

Ekumenický

21 Keď sa Chiz­kija uložil k svojim ot­com, stal sa po ňom kráľom jeho syn Menašše.

Bible21

21 Eze­chiáš pak ule­hl ke svým ot­cům a na jeho místě za­čal kralovat jeho syn Menaše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček