Ekumenický2. Kráľov20,2

2. Kráľov 20:2

Chiz­kija sa ob­rátil tvárou k stene a tak­to sa mod­lil k Hospodinovi:


Verš v kontexte

1 V tom čase Chiz­kija smr­teľne ochorel. Navštívil ho prorok Izai­áš, Ámocov syn, a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Daj do poriad­ku dom, lebo zo­mrieš, nezos­taneš nažive. 2 Chiz­kija sa ob­rátil tvárou k stene a tak­to sa mod­lil k Hospodinovi: 3 Ach, Hos­podin, spomeň si, prosím, na to, že som ver­ne a od­dane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dob­ré. Nato sa Chiz­kija pus­til do prenikavého náreku.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

2 A ob­rátil svoju tvár ku stene a mod­lil sa Hos­podinovi a po­vedal:

Evanjelický

2 Vtedy sa Chiz­kija ob­rátil tvárou ku stene a mod­lil sa k Hos­podinovi

Ekumenický

2 Chiz­kija sa ob­rátil tvárou k stene a tak­to sa mod­lil k Hospodinovi:

Bible21

2 Eze­chiáš se ob­rá­til tváří ke zdi a mod­lil se k Hos­po­di­nu:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček