Ekumenický2. Kráľov20,18

2. Kráľov 20:18

I nie­ktorých tvojich synov, ktorí vzídu z teba, ktorých splodíš, od­vlečú a budú dvoran­mi v paláci babylon­ského kráľa.


Verš v kontexte

17 Blíži sa čas, keď všet­ko, čo sa na­chádza v tvojom paláci a čo tvoji pred­kovia do­dnes na­hromadili, bude od­vlečené do Babylonu. Ne­os­tane tu nič, vraví Hos­podin. 18 I nie­ktorých tvojich synov, ktorí vzídu z teba, ktorých splodíš, od­vlečú a budú dvoran­mi v paláci babylon­ského kráľa. 19 Chiz­kija na to od­vetil Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal! Pri­tom si po­mys­lel: Nech len vlád­ne po­koj a bez­pečnosť, kým ja žijem.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

18 Aj z tvojich synov, ktorí poj­dú z teba, ktorých splodíš, vez­mú niektorých, a budú komor­ník­mi v paláci babylon­ského kráľa.

Evanjelický

18 Aj z tvojich synov, ktorí budú po­chodiť z teba, ktorých splodíš, po­berú, a budú eunuch­mi v paláci babylon­ského kráľa.

Ekumenický

18 I nie­ktorých tvojich synov, ktorí vzídu z teba, ktorých splodíš, od­vlečú a budú dvoran­mi v paláci babylon­ského kráľa.

Bible21

18 I tvo­ji synové, tví vlastní po­tom­ci, bu­dou za­ja­ti a stanou se eu­nu­chy v paláci babylon­ského krále.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček